MarketingKalender, overzicht van alle marketing congressen, seminars, workshops, conferenties en thema sessies
Disclaimer

MarketingKalender en het Platform Innovatie in Marketing (PIM)

Deze MarketingKalender is een initiatief van het Platform Innovatie in Marketing (www.pimonline.nl). Hiermee trachten we als service naar marketeers om alle marketing congressen, seminars, workshops, conferenties en thema sessies van de diverse organisatoren te vermelden.

Het Platform voor Innovatie in Marketing (PIM)

"Het Platform voor Innovatie in Marketing" (PIM) is een kennisnetwerk op het raakvlak van marketing, vernieuwing en technologie. Het vergroot de commerciële slagvaardigheid van haar leden door hen handvatten te reiken voor het verbeteren van hun marketing- en verkoopprocessen. Het PIM heeft ruim 500 leden en meer dan 5.000 marketeers ontvangen de PIM nieuwsbrief.

De doelstelling van het PIM is het bestuderen, kwalificeren en uitdragen van de huidige en mogelijke rol en toepassingen van informatietechnologie bij het vergroten van de marktgerichtheid van organisaties.

Toegevoegde waarde:

  • Het PIM koppelt de theorie aan de praktijk.
  • Het PIM biedt een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring met gelijkgestemden. Door het samenbrengen van verschillende disciplines en standpunten wordt een nieuw licht geworpen op bestaande en toekomstige ontwikkelingen binnen het vakgebied.
  • Toegang tot het expertisenetwerk van het PIM.
  • Het PIM biedt de mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen om gezamenlijk een bepaald aandachts- of probleemgebied te onderzoeken.
  • Door het uitvoeren van onderzoek, het organiseren van lezingen en het publiceren van themadossiers biedt het PIM toegang tot state-of-the-art inzichten op het raakvlak van marketing en informatietechnologie.
  • Leden van het PIM komen (onder bepaalde voorwaarden) in aanmerking voor aanzienlijke korting op tijdschriften, boeken, cursussen.